CÁC ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ TẦN SỐ BỘ ĐÀM TẠI VIỆT NAM

Dưới đây là danh sách các địa điểm đăng ký tần số bộ đàm và tần số vô tuyến điện toàn quốc. Cục Tần số vô tuyến điện hiện có 08 Trung tâm: I. Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực 1. 1. Địa bàn quản lý: Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Cạn, Read more about CÁC ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ TẦN SỐ BỘ ĐÀM TẠI VIỆT NAM[…]